Historie firmy

Naše firma, zabývající se produkcí a prodejem ovocných stromků, byla založena v roce 1998 za účasti rakouského kapitálu, jmenovitě Obstbaumschule Schreiber z Poysdorfu. V tomto roce jsme školkovali 30.000 kusů podnoží V roce 1999 došlo k přistoupení dalšího partnera z Francie, firmy Pepiniers du Valois a objem zaškolkovaných podnoží vzrostl na 180.000 kusů. Počet podnoží se v následujících letech stabilizoval na čísle 200 – 240.000 kusů ročně. V roce 2008 jsme vybudovali nové třídící a skladovací prostory, jenž výraznou měrou přispěly ke zkvalitnění pracovních podmínek našich pracovníků a zároveň nám umožnily zkvalitnění služeb pro naše zákazníky.