Podnože

Standardní podnože:

Mezi standardní podnože řadíme pro peckoviny podnože Myrobalán , St. Julien A , Mahalebka , Ptačka a pro jádroviny M 9 , Pajam 1 , Pajam 2 , M 26 , P 14 , MM 106 , hrušňový semenáč , BA 29 , Kdouloň A . Tyto podnože nejsou zatíženy licenčním poplatkem, protože byly vyšlechtěny v dobách, kdy šlechtění financovaly většinou státy nebo univerzity. Některé z jmenovaných podnoží jsou množené ze semen (generativní podnože), které jsou levnější, ale jejich vlastnosti jako vzrůstnost a afinita jsou vzhledem k roztříštěnosti potomstva podnož od podnože rozdílné.

Licenční podnože:

Mezi licenční podnože řadíme podnože pro peckoviny: WaVit, GF 677 , Gisela 5 , Torinel , Fox 11. Vlastnická práva těchto podnoží vlastní různé evropské firmy, které z každé prodané podnože dostávají stanovený licenční poplatek, který pak obvykle slouží k financování dalších šlechtitelských programů. Protože se jedná o vegetativně množené podnože (množí se v laboratořích metodou „in vitro“), jsou jejich vlastnosti jako růst, nástup do plodnosti a afinita naprosto u všech jedinců stejné. Kromě těchto vlastností mezi jejich další přednosti patří vyrovnaná velikost plodů, brzký nástup do plodnosti.
  Adesoto
 • Tato podnož dodává plodů pevnost, stejnorodost a dobrou produktivitu. Dobře se přizpůsobuje suché, jílovité a vápnité půdě.
  BA 29
 • Je středně mrazuvzdorná. Odrůda na ní pěstovaná středně oslabuje v růstu.Stromy rostou rovně a vyrovnaně. Používá se pro pěstování hustých výsadeb (malá potřeba produkční plochy) nízkých tvarů štíhlých vřeten. Plodnost nastupuje již třetím rokem po výsadbě.
  Fox 11
 • Vykazuje mírně silnější vzrůst než BA 29, dobře kotví v půdě. Urychluje nástup do plodnosti a mírně pozitivně ovlivňuje velikost a kvalitu plodů.
  G 6
 • Roste o cca 10% silněji jak podnož Gisela 5, je vhodnější do ne tak výživných půd a do jižních ovocnářských oblastí. Dále je také vhodná pro odrůdy jenž velmi plodí až přeplozují.
  GF 677
 • Silnější vzrůst, odolná chlorose (až 12% aktivního vápna) , dobrá adaptace na suché půdy, přichází rychleji do plodnosti jako broskvový semenáč, dobře se snáší se všemi odrůdami. Vhodná podnož pro obnovování výsadeb broskví, protože se velmi dobře vyrovnává s půdní únavou.
  Gisela 5
 • Podnož byla vyšlechtěna Profesory Gruppem a Schmidtem v Giessenu křížením Primus cerasus x Primus canescens. Vzrůstnost je o 50% slabší než u podnože Alkavo. Podnož podporuje velmi brzký nástup do plodnosti, dobře se přizpůsobivost různým typům půdy. Od 4. roků je dobře ukotvená v půdě. Je mrazu odolná, podporuje horizontální polohy větví a nedělá kořenové odnože. Pro pěstování třešní ve tvaru vřetene v intenzivním ovocnářství nebo pro malé tvary stromů v domácích zahradách se Gisela 5 v posledních letech, co do plodnosti a kvality plodů u třešní osvědčila nejlépe.
  Hr. planá
 • Má hlubokou kořenovou soustavu a stromy na ní naštěpované rostou bujně. Semenáč je dobře snášenlivý s naštěpovanými odrůdami, jen s nepatrnou náchylností na chlorózu (obsah vápna).
  Kdouloň A
 • Slabě vzrůstná kdouloňová podnož. Zlepšuje kvalitu i velikost plodů jako mimochodem všechny kdouloňové podnože.
  M 26
 • Roste slabě až středně silně, silněji než M 9 a je velmi vhodná pro slaběji rostoucí odrůdy. Je mrazuvzdornější než M 9 a přináší velmi dobrou kvalitu plodů. Je nestabilní a proto vyžaduje oporu.
  M 9
 • Podporuje rané a pravidelné výnosy, stejně jako kvalitu plodů, velikost a vybarvenost. Klade vysoké ekologické požadavky, obzvláště na vlhkost a provzdušněnost půdy. Protože je nestabilní vyžaduje dlouhodobější oporu. Klony: M9 T377, M9 EMLA, PAJAM 1, PAJAM 2
  MM 106
 • Dosahuje raných a každoročně pravidelných výnosů, roste středně silně a upřednostňuje kvalitu plodů.
  Mahalebka
 • Vzrůstá, zdravá polská selekce. Odolná proti zasychání a chlorose. Není vhodná pro těžké půdy, roste o něco slaběji než F 12/1.
  Myrobalán
 • Vhodná pro suché a písčité půdy, silný kulový kořen zaručuje dobré zakořenění v suchých půdách, růst silný.
  P 14
 • Středně rostoucí podnož. Růst je o něco bujnější než M 26, Je středně mrazuodolná, snáší i horší půdní podmínky. Ovoce na této podnoži lépe vybarvuje. Náchylnost na strupovitost je nízká.
  Pajam 1
  Pajam 2
  Ptačka
 • Podnož silného vzrůstu. Ve srovnání s Mahalebkou je náročnější na půdu, teplo a vláhu. Potřebuje kypré, teplé, dobře zavlažované a živinami bohaté půdy.
  St.Julien
 • Byla vyšlechtěna jako klonová selekce na šlechtitelské stanici v East Malling v Anglii. Vhodná kromě slivoní i pro meruňky a broskvoně. Je určena spíše pro těžké půdy, středně citlivá na vápno, její růst je středně silný. Má dřívější navození plodnosti. Vzrůst naštěpovaných odrůd zhruba 70% Myrobalánu.
  Torinel
 • Jeví se jako perspektivní meruňková podnož pro moderní tvary pěstování meruněk a husté výsadby. Torinel má velmi dobrou snášenlivost se všemi odrůdami meruněk, má ale špatnou afinitu s většinou broskvoní a nektarinek.. Na Torinelu naštěpované odrůdy meruněk přicházejí velmi brzy do plodnosti a jsou schopny regenerace kořenů při zadušení. Vytváří málo kořenových výmladků, ale ty jsou otrněné.
  WaVit
 • Jedná se o klonovou selekci z podnože Wangenheimova. Je množená výhradně pomocí metody „in vitro“, Úspěšnost množení z dřevitých a bylinných řízků je nízká. Z tohoto důvodu jde o poměrně drahou podnož s cenou blížící se cenám Gisely 5, ale stejně jako Gisela 5 pro své pozitivní vlastnosti se rychle rozšiřuje v pěstitelských oblastech peckovin a to jak v Evropě, tak i v severní Americe. Je vhodná pro hluboké dobře zásobené půdy, pokud možno pod závlahou. Vzhledem k slabému růstu na ní naštěpovaných kulturních odrůd je předurčená pro intenzivní systémy pěstování s počtem jedinců 1000 a více ks na ha. Není vhodná do písčitých a suchých půd, protože zde její slabý vzrůst a plodnost až zababčuje na ní pěstované odrůdy kulturních rostlin. Při zkouškách v oblastech, kde mají problémy s odumíráním peckovin (např. kolem Bodamského jezera) se projevila její zvýšená odolnost vůči patogenů způsobující tento patologický jev. Stejně jako v případě podnože Wagenheimova je podnož WaVit slabě vzrůstná (cca 50% Myro) a urychluje nástup do plodnosti. Její předností oproti Wangenheimově je naprostá vyrovnanost porostu, která se udržuje i ve výsadbách a při pěstování ve školkách nižší napadení roztoči .